Prezentowane na stronie produkty są wyrobami medycznymi.
Dla bezpieczeństwa używaj ich zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, których koszt częściowo lub w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zasady refundacji opisuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1061 z późn. zm.). Warto wiedzieć, ze nieliczne zapisy Rozporządzenia zostały zmienione na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.


Dokumenty w pełnym brzmieniu znajdziemy m.in. na stronach rządowych:

Stopnie refundacji:

 • 100% refundacji przysługuje pacjentowi niepełnoletniemu, osobie represjonowanej

 • 90% refundacji przysługuje osobie pełnoletniej, która ukończyła 18 rok życia

 • 80% refundacji przysługuje osobie pełnoletniej która ukończyła 18 rok życia ortezy (klatki)
 • 70% refundacji obowiązuje na sprzęt taki jak balkoniki, kuleUzyskanie refundacji na NFZ:

 1. Udaj się do specjalisty (lekarz, fizjoterapeuty), który jest zatrudniony na kontrakcie NFZ lub prowadzi gabinet prywatny.

  WAŻNE! Każdy lekarz, fizjoterapeuta z ważnym prawem wykonywania zawodu jest uprawniony do wystawiania zleceń bez konieczności podpisywania umowy z NFZ.

 2. Podczas wizyty poproś lekarza, fizjoterapeutę o wypisanie zlecenia na zaopatrzenie medyczne. (wzór zlecenia nowa wersja); bądź 4 cyfrowy kod dostępu. 

Weryfikacja zlecenia:

 • Aby uzyskać zniżkę na zaopatrzenie ortopedyczne możesz skorzystać z opcji:

 • Potwierdzić zlecenie w najbliższym punkcie NFZ

 • wysłać zdjęcie zlecenia mms-em +48 722 330 336 bądź mailem sklep@skleprehamed.pl 

 • udać się do jednego z naszych sklepów - zobacz nasze sklepy

Po uzyskaniu zniżki:

 • Wyszukaj i wybierz odpowiedni model zaopatrzenia stary druk znajduje się na 1 stronie na nowym druku strona 2 np. H.01.01; L.03.02
 • Wybierz rozmiar
 • Dodaj do koszyka i zamów.
 • Resztę informacji uzyskasz w mailu.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości zadzwoń pod numer telefonu:  +48 722 330 336

Według NFZ osoba uprawniona może wystawiać zlecenie na wyroby medyczne sfinansowane ze środków publicznych bez umowy z NFZ gdy:

 • istnieje możliwość wystawienia zlecenia na daną kategorię wyrobów w zakresie specjalizacji danego lekarza (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie),

 • osoba uprawniona posiada aktualne prawo do wystawiania zlecenia,

W zależności od rodzaju wybranego produktu medycznego wizyta powinna odbyć się u określonych lekarzy, fizjoterapeutów.

W przypadku wyboru :

 • ortezy, stabilizatorów- udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, magistra fizjoterapii

 • wózka inwalidzkiego - udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie geriatrii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, reumatologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, rehabilitacji medycznej, magister fizjoterapii

 • balkoników i podpórek, materacy przeciwodleżynowych, poduszek przeciwodleżynowych pneumatycznych – lekarz rodzinny, geriatrii, neurochirurgii, neurologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii urazowej, reumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej,

 • pionizatorów i urządzeń multifunkcyjnych - udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Pacjentowi przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Między innymi protez, aparatów np. słuchowych, na bezdech, ortez, wózków inwalidzkich, lasek, kul, balkoników, obuwia ortopedycznego, pieluchomajtek, cewników czy sprzętu stomijnego.

Każda z grup sprzętu/zaopatrzenia jest oznaczona inną grupą i liczbę porządkową.